Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại (074)3867556
Fax (074)3864348
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)