Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Địa chỉ Km2 +800, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại (0214)3840071
Fax (0214)3849996
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)