Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL các công trình XDCB thị xã Vĩnh Châu.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu hành chính UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (079)3910787
Fax (079)3910787
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)