Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA ĐTXD huyện Vị Thủy, ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07113571266
Fax 07113571266
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)