Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 083, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại 02063959929
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)