Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cù Lao Dung
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793860359
Fax 0793860988
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)