Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 01, Lý Thường Kiệt, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793851370
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)