Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA xây dựng công trình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1166 Đại lộ Hùng vương , phường Tiên Cát , Tp. Việt trì , Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103816647
Fax 02103853989
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)