Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 05-07, Hai Bà Trưng, Phường 02, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại 0673851083
Fax 0673851857
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)