Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 86 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793822262
Fax 0793822262
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)