Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 07 Hùng Vương, TT huyện Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02692479777
Fax 05933655089
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)