Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thị xã Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND thị xã Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại 03513835159
Fax 03513835159
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)