Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 01, Phạm Văn Thuận, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại (061)3521185;(061)3521071
Fax (061)3521185
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)