Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Học viện Phòng không-Không quân/Quân chủng Phòng không-Không quân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà nội
Điện thoại 069592801
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)