Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Lập Thạch
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Lập Thạch - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại (0211)3830115
Fax (0211)3631406
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)