Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP TM và DV Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lầu 8, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (08) 22205333
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)