Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại 0318602835
Fax 0313670794
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)