Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 80, đường Hồ Nước Ngọt, Khóm 2, Phường 5, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại 0793828815
Fax 0793828815
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)