Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện tỉnh Bình Phước
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 416 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513883260
Fax 06513883121
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)