Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Đê điều và PCLB Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Lê Lợi phường Dĩnh Kế TP Bắc Giang
Điện thoại 02403854522
Fax 02403856913
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)