Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673827833; 0673828009
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)