Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673842818
Fax 0673842818
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)