Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than TKV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 30 B Đoàn Thị ĐIểm-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại 02438237067
Fax 02437323093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)