Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 4, đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại 03213864015
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)