Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 18 Hùng Vương, Khóm 6, phường 6, Tp.Sóc Trăng
Điện thoại 0693751199
Fax 02993821473
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)