Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 02543691505
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)