Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 40 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02438253531
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)