Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Thiệu Đô - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373829168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)