Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 6, Võ Trường Toản, P1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại (067)3852407
Fax (067)3853018
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)