Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT TNHH một thành viên Than Nam mẫu.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1A Trần Phú - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại 0333854360
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)