Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤU THẦU SAM SUNG
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 68 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)35472000
Fax (08)35472198
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)