Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND huyện Cù Lao Dung
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793860322
Fax 0793860314
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)