Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Xây dựng số 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 289 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3817631
Fax (0511)3812261
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)