Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 12 đường Trần Phú, phường 1, TP. Cao Lãnh
Điện thoại (067)3873995
Fax (067)3873999
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)