Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án khoa học công nghệ nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Ban quản lý dự án khoa học công nghệ nông nghiệp tỉnh Nghệ An, số 22 đường Lê Hồng Phong, tp Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383589433
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)