Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án cấp nước Đà Nẵng, chi nhánh Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại 02363696456
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)