Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Tây
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã An Thạnh Tây, huyện C2 Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793860152
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)