Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 15, tòa nhà VPI, số 173 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Điện thoại (04)37726886
Fax 0437478649
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)