Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế huyện Yên Mô
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0169966322
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)