Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183896296
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)