Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tháp Mười
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673825963
Fax 0673825963
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)