Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ khu II - thị trấn Thường Xuân – huyện Thường Xuân – tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373873026
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)