Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường 30/4 thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3821150
Fax (067)3821721
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)