Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại 0333862366
Fax 0333863942
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)