Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 169 - Lê Thánh Tông - P Hồng Gai - TP Hạ Long - T Quảng Ninh
Điện thoại 0333825233
Fax 0333826085
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)