Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 314, Đường Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38368196
Fax (08)39205332
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)