Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tiểu khu Cầu Sến - Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333855328
Fax 0333855344
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)