Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Văn phòng Đảng ủy, Khu phố 7, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533852322
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)