Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Y học cổ truyền
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253951004
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)