Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN DẦU KHÍ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0432690124
Fax 0437844156
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)